Dekksoffiserutdanning ved Lofoten maritime

Fra broa i en skipssimulator - Klikk for stort bilde 

Kompetanse

Søk studiet her

Kurskode: 

  • GMDSS (kommunikasjon)
  • IMO 80 (sikkerhetskurs)
  • IMO 40 (medisinkurs)

Kurs som gis 1. år:
GMDSS (kommunikasjon)
IMO 80 (sikkerhetskurs)
IMO 40 (medisinkurs)

Bestått 2. året gir den teoretiske delen for å kunne løse sertifikat D3, D2 og D1.

Hvilke fag som undervises i og innholdet i de ulike fagene kan du lese mer om i emneplanen for maritim fagskole.
 

Læremidler

Du må selv sørge for å skaffe deg de læremidlene som trengs. Noen av lærebøkene finnes digitalt på marfag.no

Bok- og utstyrsliste for dekksoffiserutdanningen ved Lofoten maritime (PDF, 71 kB)