OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Maritime Kurs i Bodø

Bodø Maritime kurssenter tilbyr et utvalg av maritime simulatorbaserte kurs.

Vi har et moderne utbygd simulator anlegg med høy grad av realisme og teknologiske løsninger. Vi har over flere år utviklet og skreddersydd kurs i tett dialog med næringer, noe som bidrar til at kursene oppleves som realistiske og relevante. Vi har mulighet å samkjøre bro- og maskinroms simulator, for å gjenskape et mest mulig realistiske ombord situasjoner.

Hurtigbåt kurs Grunnleggende inkl. BRM og ERM

Grunnleggende kurs for bro og maskinbesetning som skal tjenestegjøre på hurtigbåt. Kurset godkjennes også som BRM/ERM kompetanse.

Hurtigbåt Oppdatering (re-trening), inkludert BRM/ERM

Oppdatering-kurs for bro og maskinbesetning som skal tjenestegjøre på hurtigbåt.

Hurtigbåttrening i simulator for førere av fritidsbåter

Formålet med kurset er å tilby Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) sine medlemmer og andre simulatortrening i bruk av hurtiggående fritidsbåter.

Polarkode kurs Basic

Grunnleggende kurs for skipsfører, overstyrmann og ansvarshavende vaktoffiser på bro på passasjerskip og tankskip med polarskipsertifikat som opererer i åpne polare farvann. 

Polarkode kurs Advanced 

Videregående kurs for skipsfører og overstyrmann på skip med polarskipsertifikat som opererer i andre polare farvann.

OSC - On Scene Coordinator Course

The purpose of this on-scene-coordinator (OSC) course is to educate and train maritime personnel in the role as on-scene-coordinator in search and rescue (SAR) operations at sea. After completion of this course, students will be able to understand and follow advice given by the search and rescue (SAR) mission coordinators at a maritime rescue coordination center, coordinate SAR-operations on-scene including the contributions of other search and rescue units, and conduct assistance to persons and vessels in distress.

The course is especially relevant for merchant- and cruise vessels, navy and coast guard officers, and other key personnel taking part in SAR-operations at sea.

Sjøfolk med særlige sikringsplikter

Kurs for sjøfolk på skip og flyttbare innretninger som skal ha sikkerhets- og terrorberedskapsplan (ISPS-skip) og som er tildelt særlige plikter innenfor sikring.  

SSO - Ship Security officer

Sjøfolk som skal være sikkerhets offiser om bord.

Kadett farledsbevis

Etter kurset vil du oppfylle krav i Lospliktforskriften §18 for å kunne søke Kystverket om Kadettfarledsbevis. Kurset bygger på Kystverkets modellkurs “Kystnavigasjon for Kadettfarledsbevis”. Kurset er godkjent av Kystverket.

GMDSS - ROC (Restricted Operator's Certificate)

Personell som skal bruke GMDSS radioutstyr og har krav til ROC - sertifikat, dekker området A1 Kurset gir ROC sertifikat ihht STCW og ITU ved bestått eksamen - med gyldighet på 5 år.

GMDSS - GOC (General Operator Certificate)

Personell som skal bruke GMDSS radioutstyr og har krav til GOC - sertifikat, dekker området A1-A4. Kurset gir GOC sertifikat ihht STCW og ITU ved bestått eksamen - med gyldighet på 5 år.

ECDIS - Electronic Chart Display and Information System

Kurs for navigatører som skal tjenestegjøre på skip med ECDIS.

Ferjekurs

Kurset er i hovedsak bygd opp rundt BRM/CRM-pensum, hvor emner som regelverk, kommunikasjon og holdninger og case studies er hovedelementer, utover dette er det forelesninger fra redningstjenester som kan yte bistand ved ulykker, farer ved skrog /støtskader og kai-skader. Kurset er utviklet og skreddersydd i samarbeid med fergerederi.

BRM - Bridge Resourse Managment

Kurset inneholder opplæring i grunnleggende teori og prinsipper innenfor menneskelige faktorer under operative forhold og optimal ressursutnyttelse for skipets bro- og maskinbesetning.

ERM - Engine Resource Managment

Kurset inneholder opplæring i grunnleggende teori og prinsipper innenfor menneskelige faktorer under operative forhold og optimal ressursutnyttelse for skipets bro- og maskinbesetning.

 

 

 

Samtlige av våre kurs gjennomføres som beskrevet i Nordland Fagskoles kvalitetssikringssystem og i henhold til den til enhver tid gjeldende versjon av godkjent emneplan/modell kurs.

Vi tilpasser oss kundene og har anledning til å skreddersy kurs og kurspakker etter behov. 

Bodø Maritime kurssenter er tilsluttet MCN;

MARITIMT CAMPUS NORD (MCN)

Maritimt Campus Nord (MCN) er etablert av Nord universitet (Bodø) og de fire maritime fagskolene og sikkerhetssentrene i Trøndelag (Rørvik), Nordland (Bodø og Leknes) og Finnmark (Honningsvåg). Maritimt Campus Nord har som mål å utvikle utdannings- og treningstilbud som øker sikkerheten og effektiviteten i norsk marin- og maritim næring. Samarbeidet er knyttet til grunn- og videreutdanning, kursvirksomhet, investering i og utnyttelse av undervisningsinfrastruktur og forskning.