OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Søke fagskole

For å søke fagskole innen helse, sosial og oppvekst må du ha følgende kvalifikasjoner: 

  1. Fagbrev eller treårig yrkesopplæring fra relevant yrkesutdanning innen helse- og oppvekstfag. Studieplanene konkretiserer hvilke fagbrev/autorisasjoner som kreves for opptak til det konkrete studie.
  2. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve i løpet av det påfølgende semesteret.
  3. Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetanse der søker er over 23 år i opptaksåret, og har en samlet kompetanse som er likeverdig med relevant yrkesutdanning på videregående nivå.

Våre utdanninger har følgende opptakskrav:

Eldre og livsmestring / Palliasjon:

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev i helsefagarbeiderfaget, ambulansefaget, eller autorisasjon som helsesekretær. I tillegg kan søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, tas opp på grunnlag av realkompetanse.

Psykisk helsearbeid og rusarbeid / Helhetlig miljøarbeid:

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev i helsefagarbeiderfaget, ambulansefaget, barne- og ungdomsarbeider eller aktivitør. I tillegg kan søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, tas opp på grunnlag av realkompetanse

Realkompetanse

er all kompetanse som du har skaffet deg gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter tilegnet gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Andre fagbrev enn de som er nevnt over, samt autorisasjoner innen helsefag vil være en del av en realkompetansevurdering. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve i løpet av det påfølgende semesteret etter opptaksfristen kan tildeles plass på vilkår av bestått prøve.

Søkere med bachelorutdanning innen relevante fagområder samt praksiserfaring kvalifiserer også for opptak til studiet gjennom realkompetansevurdering.

 

Søke fagskole