OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Utdanningen skal bidra til at studentene får en tverrfaglig breddekompetanse og en fagspesifikk dybdekompetanse innen psykisk helsearbeid og rusarbeid. Relasjonskompetanse, kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og brukerperspektiv er spesielt vektlagt.

Gjennom ny kunnskap om lover og forskrifter, organisering av tjenester, brukernes behov, etiske spørsmål og ulike verktøy, knyttet til psykisk helsearbeid og rusarbeid, vil du kunne bidra mer målrettet i forebygging og behandling.

Det betyr at du vil kunne bidra mer aktivt i:

 • Planlegging og organisering av tiltak og tjenester for brukergruppene
 • Å bidra til mestring og problemløsing gjennom styrket samhandlingskompetanse
 • Å nå mål gjennom god kommunikasjon med brukere, pårørende, kollegaer og samarbeidspartnere
 • Å finne relevant fagstoff som du har behov for, for å kunne forstå, forebygge og bidra til god behandling
 • Å kartlegge brukernes ressurser, se behov og legge til rette for hensiktsmessige tiltak

Aktuelle arbeidsplasser kan være:

 • Kommunale helse- og omsorgstjenester. Eks. bo og omsorgssenter, rehabiliteringssenter og aktivitetstilbud
 • Oppvekstsektoren. Eks. barnehage, skole, skolefritidsordning, ungdomsklubber
 • Arbeids- og attføringstiltak
 • Miljøarbeid i institusjoner, i spesialisthelsetjenesten og privat

Studiet består av følgende emner:

 1. Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfag
 2. Helsefremmende og forebyggende arbeid
 3. Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene
 4. Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering
 5. Fordypningsarbeid/hovedprosjekt

I tillegg er det veiledet praksis/prosjekt på 300 timer.