Hvor og når (samlingsoversikt)

Høsten 2023 starter vi opp nytt kull innen Palliasjon i Bodø.

Begge studieårene har to studiesamlinger á 4 dager Bodø. I tillegg en månedlig samlingsdag som gjennomføres digitalt på nett.

Du kan søke på ledige studieplasser på www.samordnaopptak.no frem til studiestart 11. september.

Studieåret 2022/2023 er det to studiesamlinger i BodøI tillegg er det månedlige dagsamlinger på nett.
 

Samlingsoversikt:

Ukesamlinger 11.-14. september og 11.-14. mars.

Dagsamlinger 18. oktober, 22. november, 13. desember, 10. januar, 7. februar, 17. april, 15. mai, 5./6. juni (klassen deles).

Kontaktperson

Gøril Salomonsen
Lektor m/tilleggsutd
E-post
Telefon 75 65 15 81
Mobil 41 25 27 35