OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Kreftomsorg og lindrende pleie (årsenhet over to år, 60 studiepoeng)

Bilde av en frisørstol og et speil. I speilet ser vi refleksjon av et menneske. - Klikk for stort bilde Fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie har som mål å gi studentene en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å få en kreftdiagnose. I tillegg får studentene kunnskap om rehabilitering og habilitering av kreftpasienter. De skal  kunne ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med den syke, de pårørende og andre samarbeidspartnere.

Studentene  skal vite hvordan en slik diagnose kan virke inn på pasienten, familien og det sosiale nettverket, både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig/eksistensielt. Studentene skal gjennom utdanningen få kunnskap og forståelse for sorg og krisereaksjoner, samt mot til og erfaring i å samtale med alvorlig syke og de pårørende. Studentene vil få kunnskap om de vanligste kreftsykdommene, symptomer, lindrende pleie og behandlingsformer. De skal i tillegg ha kjennskap til komplementære og alternative behandlingsformer og en kritisk tilnærming når det gjelder disse. Studentene skal utvikle et bevisst forhold til egne verdier knyttet til sykdom, lidelse og død og til eget faglig og personlig engasjement og begrensninger. De skal  kunne ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med den syke, de pårørende og andre samarbeidspartnere.

Utdanningskode: FHH05D
Studiepoeng: 60

Yrkesutøveren må kjenne til de ulike faginstansene, hjelpeapparatet og andre yrkesgrupper innen kreftomsorg og lindrende pleie. De skal arbeide tverrfaglig og på tvers av helsetjenestenivåer.

Studiet består av følgende emner:

  1. Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene (10 studiepoeng)
  2. Kreftsykdommer og behandlingsformer (8 studiepoeng)
  3. Rehabilitering (8 studiepoeng)
  4. Lindrende omsorg ved livets slutt (10 studiepoeng)
  5. Fordypning i kreftomsorg og lindrende pleie (10 studiepoeng)

I tillegg er det veiledet praksis/prosjekt på 300 timer (14 studiepoeng)