OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Helse, aldring og aktiv omsorg

Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg gir studentene grunnleggende kompetanse i å veilede til hverdagsmestring og aktiv problemløsning, arbeide helsefremmende og bidra til å forebygge sykdommer, lidelser og skader hos eldre.Collage av flere bilder der vi ser studenter som jobber sammen, og flyere med teksten "Livsglede". I høyre hjørne ser vi et skilt med hjerteform, der det står skrevet "Serifisert livsgledehjem". - Klikk for stort bilde 

Utdanningskode: FHH12D
Studiepoeng: 60

Utdanningen gir studentene kunnskaper og ferdigheter knyttet til den geriatriske pasienten, og passer for ansatte i både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Utdanningen fokuserer på aldring, funksjonssvikt og de vanligste geriatriske sykdommene og på kompleksiteten knyttet til helsesvikt hos eldre. Dette gir studenten kompetanse til å delta i forebygging, kartlegging, behandling og rehabilitering av eldre pasienter, samt lindrende pleie og omsorg ved livets slutt.

Studiet består av følgende emner:

  1. Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
  2. Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid 
  3. Behandling, pleie og omsorg ved sykdom, skader og funksjonsnedsettelse
  4. Organisering, system og ledelse
  5. Fordypningsarbeid/hovedprosjekt

I tillegg er det veiledet praksis/prosjekt på 300 timer.