OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Helhetlig miljøarbeid

Studenter ved gapahuk som spiser ett eller annet. - Klikk for stort bilde

Nordland fagskole har fått navneendring på utdanningen Tverrfaglig miljøarbeid til Helhetlig miljøarbeid. Utdanningen skal bidra til at  studentene får en tverrfaglig breddekompetanse innen miljøarbeid, og en fagspesifikk selvvalgt fordypning innen et av følgende arbeidsområder;

 

 • barn og ungdom
 • eldre
 • mennesker med funksjonshemming
 • flyktninger/asylsøkere
 • mennesker med psykiske problem
 • mennesker med rusmiddelproblem.

Tverrfaglighet, helhetstenkning, kommunikasjon og brukerperspektivet er spesielt vektlagte prinsipper i utdanningen.

Gjennom grunnleggende kunnskap om helse- og oppvekstfaglig arbeid, ulike brukergrupper, kommunikasjon og lovverk, teorier og arbeidsmåter i miljøarbeid og planlegging vil du i større grad kunne bidra til organisering og gjennomføring av gode miljøtiltak.

Det betyr at du vil kunne bidra mer aktivt i:

 • Planlegging og organisering av tiltak og tjenester for brukergruppene
 • Å bidra til mestring og problemløsing gjennom styrket samhandlingskompetanse
 • Å nå mål gjennom god kommunikasjon med brukere, pårørende, kollegaer og samarbeidspartnere
 • Å finne relevant fagstoff som du har behov for, for å kunne forstå, forebygge og bidra til god behandling
 • Å kartlegge brukernes ressurser, se behov og legge til rette for hensiktsmessige tiltak

Aktuelle arbeidsplasser kan være:

 • Kommunale helse- og omsorgstjenester. Eks. bo og omsorgssenter, rehabiliteringssenter og aktivitetstilbud
 • Oppvekstsektoren. Eks. barnehage, skole, skolefritidsordning, ungdomsklubber
 • Arbeids- og attføringstiltak
 • Miljøarbeid i institusjoner, i spesialisthelsetjenesten og privat

Utdanningens mål:

 • Studenten skal ha grunnleggende fagkunnskap som er relevant for miljøarbeid i ulike sektorer og tjenester i offentlig og privat virksomhet, institusjonstjenester og innen pedagogisk virksomhet. de skal være i stand til å forstå egen praksis og anvende kunnskapsbaserte metoder og tiltak.
 • Stimulere studenten til utvikling av faglig og personlig trygghet og økt kompetanse i møte med de ulike aktørene i dette feltet, både brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere.
 • Studenten blir stimulert til helhetstenkning og økt forståelse for egen og andres faglige bakgrunn/ståsted.
 • Sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen aktuelle sektorer.

Studiet består av følgende emner:

 1. Etablere grunnleggende kunnskap om helse- og sosialfaglig arbeid
 2. Etablere et faglig fundament for målrettet miljøarbeid
 3. Kunne analysere, planlegge og foreslå tiltak ut fra et miljøarbeiderperspektiv
 4. Å lære seg anvendbare redskap for faglig praksis. Det legges vekt på læring av strategier og studentenes egen evne til utvikling og anvendelse av funksjonelle tiltak som styrker målgruppens sosiale og praktiske tilpasning og sosiale integrering
 5. Faglig fordypning

I tillegg er det veiledet praksis/prosjekt på 300 timer.