OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Matproduksjon og råvarer fra naturen

Forvaltning og bruk av jord og naturressurser er en grunnleggende forutsetning for matproduksjon. Ressursene kanReinføtter for margebein - Klikk for stort bildeFN sier at alle land skal bruke sine egne ressurser til matproduksjon. Norge består av 95 % utmark. Dette er ressurser som beitedyra kan omforme til kjøtt, melk og ull. Reindrift er en viktig utmarksnæring som bidrar med sentral tradisjonell kunnskap. Eva Narten Høberg/NIBIO  være knyttet til utmark, innmark, innsjøer, elver og hav. Drøvtyggernes evne til å omdanne gras og krattskog til mat er sentral for utnyttelse av utmarksarealene i Norge, både på øyer, i skog, på vidde og til fjells. Biologisk mangfold i natur- og kulturlandskapet er en sentral del av denne tradisjonelle bruken av utmarka.

 Emnet omhandler en rekke aktuelle tema, blant annet matproduksjon på inn- og utmark, høsting av matressurser i naturen, driftsformer og trender i landbruket, bærekraftig fiske og høsting fra hav og fjære, skjøtsel av kulturlandskapet og artsmangfold på kulturmark, jordkvalitet og kompostering.

  

Fisker i elvebåt - Klikk for stort bildeDet er viktig å forvalte naturen og fiskeressursene på en bærekraftig måte. Ulike arter ferskvannsfisk verdsettes forskjellig i ulike kulturer, og gjedde og abbor tiltrekker seg gjerne utenlandske turister. Hallvard Jensen/NIBIO   

Mann holder opp torsk som akkurat er dratt opp av havet. - Klikk for stort bildeVinterfiske på hav er en aktivitet som kan bidra til å strekke ut turistsesongen langs vår værrike kyst, og råvarene er eksepsjonelle. Bildet viser NIBIO-forsker Thomas Holm Carlsen. Trond Carlsen