OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Bærekraftige matopplevelser

Jobber du i verdikjeden fra jord og fjord til bord? Er du interessert i å ta aktiv del i det grønne skiftet gjennom produksjon, foredling eller servering? Nå har du muligheten til å bygge nødvendig kunnskap om hvordan du med bakgrunn i bærekraftige prinsipper kan bidra til å skape opplevelser som er bra for miljøet, dyrehelse, folkehelse, norsk matproduksjon og dine gjester!

Søk studieplass her

Fagkoder: FTK83D
Studiepoeng: 90

Den økte interessen for lokalmat og autentiske matopplevelser, viser at det er et konkurransefortrinn for spisesteder som tilbyr denne type særegne kvaliteter. Miljøutfordringene verden står overfor, styrker oppmerksomheten omkring bruk av natur- og kulturverdier i denne produksjonen. Kompetanse om bærekraftig matproduksjon og –forbruk, sett i

Det er et utbredt krav i samfunnet at opplevelsesproduktet er bærekraftig, og at bedriftene tar sitt samfunnsansvar på alvor. Dette innebærer at hensyn til miljø, kulturarv, dyr og mennesker skal ivaretas langs hele verdikjeden fra jord og fjord til bord, og også videre – ikke minst med tanke på det store etiske og miljømessige problemet med matsvinn. - Klikk for stort bilde Per T Tørrissen

sammenheng med økt selvforsyningsgrad, matsikkerhet og –beredskap, er på nytt aktualisert og bragt til nye høyder.  

 

Opplevelsesturisten vil gjerne komme nært på lokal kultur og lokale tradisjoner. Samtidig etterspørres et miljøvennlig produkt, og gjestene ønsker å legge igjen et positivt grønt fotavtrykk ved å støtte bedrifter som tar spesielle hensyn. Dette inkluderer også hensyn til bevaring av natur- og kulturverdier – blant annet genetiske ressurser i gamle husdyrraser og  kulturplanter, kystkultur, biologisk mangfold i kulturlandskapet og håndverkstradisjoner. Samlet gir dette muligheter for ny verdiskaping i næringene langs verdikjeden, både for

primærprodusenter, videreforedlingsbedrifter og serveringsbedrifter. 

 

 

 

Studieplan for studiet finner du her  (PDF, 3 MB)