OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Er jeg kvalifisert?

For å komme inn på en fagskoleutdanning, må du inneha visse kvalifikasjoner. Du kan enten tas opp på grunnlag av formalkrav eller ved realkompetansevurdering.

Formalkrav betyr at man må ha bestått relevant videregående opplæring eller videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev for å kunne bli tatt opp på studiet. Hvilke formelle krav som gjelder for de ulike utdanningene våre kan du lese mer om under. 

Realkompetansevurdering gjøres når du ikke har fullført relevant videregående opplæring. Realkompetanse er all kompetanse du har tilegnet deg gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring, det vil si alle kunnskaper og ferdigheter som du har tilegnet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Opptaket til utdanningen gjøres da gjennom en søknad der du gjør rede for relevant kompetanse og erfaring. Realkompetansen din blir så vurdert opp mot opptakskravene til utdanningen du ønsker å begynne på. For å kunne søke realkompetansevurdering må du være 23 år eller eldre i opptaksåret. 

 

Her finner du opptakskrav for våre studieprogrammer: 

 

Opptakskrav Elektro 

Opptakskrav Maritim  

Opptakskrav Helse-, sosial- og oppvekstfag 

Opptakskrav Reiseliv

Opptakskrav Teknisk Medieproduksjon

 

 

Opptakskrav for Elektro

(1) Alle fag med tallkarakterer som inngår i kvalifikasjonsgrunnlaget skal tas med i beregning av karakterpoeng. Karakterpoeng er gjennomsnitt av alle tallkarakterer, med to desimaler, multiplisert med 10.

(2) For fag- eller svennebrev som inngår i kvalifikasjonsgrunnlaget, gis søkere følgende ekstra poeng:

a)         et fag- eller svennebrev gir 10 poeng. For søkere med to fagbrev, gir det andre fagbrevet 5 poeng. Dette omfatter også utdanninger som i dag fører til fag- eller svennebrev, men som i tidligere struktur ble avsluttet med yrkesfaglig eksamen og dokumentert med vitnemål.

b)         hvert fag- eller svennebrev med resultatet meget godt bestått gir ytterligere 5 poeng for det første fag- eller svennebrevet og 2 poeng for det andre.

(3) Relevant yrkespraksis gir 1 poeng per 6. måned i tilsvarende 100 prosent stilling. Læretid og yrkespraksis som inngår i grunnlaget for å gå opp til fag- eller svenneprøve som praksiskandidat gir ikke poeng. Det kan gis inntil 10 poeng for relevant yrkespraksis.

Utdanningsbakgrunn fra utlandet: 

Du må få utdanningen din godkjent av NOKUT og oversatt av godkjent translatør. Utdanning fra utlandet som tilsvarer norske opptakskrav kan kvalifisere for opptak. I tillegg må du ha norskprøve på nivå B2.

Les mer om hvor og når du kan søke
Les mer om Nordland fagskoles tilbud innenfor elektrofag

 

Opptakskrav Maritim

Det generelle grunnlaget for opptak er: 
a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som matros eller fisker (for dekksoffiser) eller som motormann (for maskinoffiser) 
eller 
b) realkompetanse 
 
Alder: 
Søker som skal ha vurdering av realkompetanse må  være fylt 23 år i søkeråret. 
 
Vurderingskriterier: 
Det kreves kunnskaper i norsk og engelsk tilsvarende VG2 yrkesfaglig utdanningsprogram, samt matematikk og naturfag tilsvarende VG1 på yrkesfaglig utdanningsprogram. Relevant praksis kan være innenfor tekniske fagområder (f.eks. verksted, mekanisk industri, elektroinstallasjon), teknisk planlegging, innenfor logistikk og sjøfart. 
 
Søkere med utenlandsk utdanning: 

  • Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene tilsvarende matros eller motormann er kvalifisert for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende kravene til fagskoleutdanning i Norge. 

  • Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse med vurderingskriteriene over. Den faglige opplæringen må gi relevant opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende kravene til fagskoleutdanning i Norge. 

  • Søker må ha kunnskaper i norsk tilsvarende "Test for høyere nivå" (Bergenstesten). 

 
Spesielt for dekksoffisersutdanningen: 

For å løse sertifikat som dekksoffiser er det krav om helseattest og normalt fargesyn. Det kan kreves politiattest. 
   

Spesielt for maskinoffisersutdanningen: 

For å løse sertifikat som maskinoffiser er det krav om helseattest. Det kan kreves politiattest. 

Les mer om hvor og når du kan søke
Les mer om Nordland fagskoles tilbud innenfor maritime fag

 

Opptakskrav for helse-, sosial- og oppvekstfag

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse-, sosial- og oppvekstfag: 

  1. fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole 

  1. søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve i det påfølgende semesteret, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve

  1. det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering 

Søkere med utenlandsk utdanning 

  • Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. 

  • Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram i Kunnskapsløftet 2006. 

  • Søkere som har utenlandsk utdanning, godkjent i Norge, må også være autorisert i Norge ved inntak til fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag. 

For våre utdanninger kvalifiserer følgende fagbrev/autorisasjoner for opptak:

Helse, aldring og aktiv omsorg: Helsefagarbeider, ambulansefaget, helsesekretær. Andre fagbrev/autorisasjoner vil være med i vurderingen der det søkes på grunnlag av realkompetanse, der fagbrev/autorisasjon vil være et av flere element i den totale kompetansen til søkeren.

Kreftomsorg og lindrende pleie: Helsefagarbeider, ambulansefaget, helsesekretær. Andre fagbrev/autorisasjoner vil være med i vurderingen der det søkes på grunnlag av realkompetanse, der fagbrev/autorisasjon vil være et av flere element i den totale kompetansen til søkeren.

Psykisk helsearbeid og rusarbeid: Helsefagarbeider, ambulansefaget, barne- og ungdomsarbeider, aktivitør. Andre fagbrev/autorisasjoner vil være med i vurderingen der det søkes på grunnlag av realkompetanse, der fagbrev/autorisasjon vil være et av flere element i den totale kompetansen til søkeren.

Tverrfaglig miljøarbeid: Helsefagarbeider, ambulansefaget, barne- og ungdomsarbeider, aktivitør. Andre fagbrev/autorisasjoner vil være med i vurderingen der det søkes på grunnlag av realkompetanse, der fagbrev/autorisasjon vil være et av flere element i den totale kompetansen til søkeren.

Poengberegning og rangering:

(1) Alle fag med tallkarakterer som inngår i kvalifikasjonsgrunnlaget skal tas med i beregning av karakterpoeng. Karakterpoeng er gjennomsnitt av alle tallkarakterer, med to desimaler, multiplisert med 10.

(2) For fag- eller svennebrev som inngår i kvalifikasjonsgrunnlaget, gis søkere følgende ekstra poeng:

      a) et fag- eller svennebrev gir 10 poeng. For søkere med to fagbrev, gir det andre fagbrevet 5 poeng. Dette omfatter også utdanninger som i dag fører til fag-  eller svennebrev, men som i tidligere struktur ble avsluttet med yrkesfaglig eksamen og dokumentert med vitnemål.

      b) hvert fag- eller svennebrev med resultatet meget godt bestått gir ytterligere 5 poeng for det første fag- eller svennebrevet og 2 poeng for det andre.

(3) Relevant yrkespraksis gir 1 poeng per 6. måned i tilsvarende 100 prosent stilling. Læretid og yrkespraksis som inngår i grunnlaget for å gå opp til fag- eller svenneprøve som praksiskandidat gir ikke poeng. Det kan gis inntil 10 poeng for relevant yrkespraksis.

 

Den med høyest poengsum blir rangert først. Ved lik poengsum skal søkere rangeres etter alder. Eldre søkere blir rangert først.


Les mer om hvor og når du kan søke
Les mer om Nordland fagskoles tilbud innenfor helse-, miljø- og oppvekstfag

 

Opptakskrav for Reiseliv

Du kan søke opptak til studiet «Reiseliv» med fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som ikke tilfredsstiller det formelle opptakskravet kan tas opp på bakgrunn av realkompetansevurdering. Da gjelder følgende kvalifikasjoner:  

·            Alder som minst er normalalderen for fullført videregående opplæring dvs. 23 år   

·            Personer som ikke er ferdige med læretid og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve, kan tildeles plass på vilkår ved bestått prøve  

·            Personer som har praksis fra reiseliv- og opplevelsesnæringene eller relaterte bransjer


Les mer om hvor og når du kan søke her
Les mer om Nordland fagskoles tilbud innenfor reiselivsfag

 

Opptakskrav Teknisk medieproduksjon
 

1. Generell studiekompetanse

2. Videregående utdanning med relevant fagbrev

3. Realkompetanse

Les mer om Nordland fagskoles tilbud innen Teknisk Medieproduksjon

 

Les mer om hvor og når du kan søke her